ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

by - มกราคม 10, 2558ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

เป็นศูนย์ศึกษาที่มีทั้งสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมง ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

ระหว่างเดินทางกลับจากจันทบุรีสู่กรุงเทพมหานคร สามารถแวะเที่ยวชมที่นี่ได้ฟรีๆ

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/8eFm6f7mPhs

#whenigoto

FB : https://www.facebook.com/whenigoto

You May Also Like

0 ความคิดเห็น

TripAdvisor
Booking.com